İşverenleri Bilgilendirme!...

Sayın İşverenler,

Bildiğiniz gibi şimdiye kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 4857 sayılı İş Kanunun,İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün belirli maddelerine dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile uygulanıyordu. Örneğin; Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, Çalışanların İş sağlığı ve Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında yönetmelikler gibi.

Ülkemizdeki  son iş kazası  istatistiklere göre yılda 62.000  günde 172 iş kazası olmakta ve bunlardan 4’ü ölümle sonuçlanmaktadır.İş kazalarının ülke ekonomisine maddi kaybı yaklaşık 8 milyar TL civarındadır. Dünyada ise her gün 1 milyon iş kazası olmakta ve 1000’e yakın çalışan hayatını kaybetmektedir.  İş kazaları ve Meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar incelendiğinde bu kanunun gerekliliği ortadaydı.

TÜRKİYEDEKİ İŞ KAZALARI
İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ-İŞÇİ SAYISINA GÖREİŞYERİ SAYISIİŞÇİ SAYISIİŞ KAZASI SAYISI
1-9 1.214.259(%85) 3.238.542(%29) 19.090(%30)
10-49 182.843 3.576.946(%32) 16.340(%26)
50-(+) 28.147(%2) 4.262.633(%39) 27.473(%44)

Ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden ilk kanunu olması ve çok büyük değişiklikler getiriyor olması devrim niteliğindedir.

Last modified: Monday, 7 October 2013, 7:48 PM